Noggranhet är vårt måttoVi är det lilla företaget med det stora ansvaret!


ALTANER.
TRÄDGÅRDSANLÄGGNING.
MARKSTEN.
DRÄNERING.
Murar

ROT-avdrag det sköter vi!

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag,

om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också

vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad

av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.


Bildbeskrivning

Galleri

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

What clients say about us

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning